Västerås Handel © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

• Varningslistan »

Svensk Handels har sammanställt en lista med företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang.

Här finns tips och råd kring säkerhetsfrågor och en mall för anmälan av brott.

Västerås är en stark regional handelsstad och lockar många kunder från omlandet. 2017 hade Västerås en omsättning på totalt 12.523 miljoner, vilket var i en ökning med 1,2 % mot 2065. Det totala indexet är 127. Sällanköpshandeln omsatte 6.998 miljoner vilket gav ingen ökning och ett index på 149. Dagligvarusidan omsatte 5.525 miljoner vilket gav en ökning med 3 % och ett index på 108.

Per den 31 december 2017 hade Västerås befolkning ökat till 150.134 vilket var en ökning med hela 1,8 % från föregående år och närmare 15.000 personer under de senaste 10 åren.  

Index för sällansköpsvaror ligger på 149, dvs drygt 1/3 är försäljning sker till kunder som inte bor i Västerås. Med sina drygt 150.000 invånare är Västerås landets 7:e största stad men som handelsstad ligger Västerås på 5:e plats.

Kontakter

Västerås Handel   

Göran Sundström

021 - 18 34 61

info@vasterashandel.se

Svensk Handel

010 - 47 18 500

info@svenskhandel.se

Svensk Handel Juridik

010 - 47 18 710

info@svenskhandeljuridik.se

Svensk Handel Försäkringar - KPK

Jörgen Andersson

010 - 471 87 86, 070-654 32 23

jorgen.andersson@

svenskhandelforsakringar.se       Köpmangatan 23 - 25

702 23 Örebro

Svenskt Närningliv

Kristin Lahed

08-553 430 71

kristin.lahed@

svensktnaringsliv.se

Expectum

Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Västerås Stad

021 - 39 90 00

Västerås Marknad & Näringsliv AB

(Västerås Stads näringslivskontor)

021 - 39 40 00