Bli medlem i Västerås Handel


Alla företag som driver fysisk eller digital handel eller annan service näring i Västerås är varmt välkomna som medlem i Västerås Handel.


Vi arbeter bland annat med

- Säkerhet och trygghet i och kring våra handelsplatser

- Tillgänglighet i och omkring alla vara handelsplatser

- Handelns utveckling. Vi gör själva eller i samarbete med andra kartläggningar och analyser         över handeln och andra service närings utveckling i Västerås.


Medlemsavgiften är 100 kr per år.


Fyll i formuläret nedan med namn på företaget, adress, telefon, e-post och kontaktperson.


 
 
 
 

Kontakter

Västerås Handel   

Göran Sundström

070-633 9776

info@vasterashandel.se

Svensk Handel

010 - 471 85 00

info@svenskhandel.se

Svensk Handel Juridik

010 - 471 87 10

info@svenskhandeljuridik.se

SH Pension

010- 471 87 70

Regeringsgatan 60

103 29 Stockholm

Svenskt Närningliv

Kristin Lahed

08-553 430 71

kristin.lahed@

svensktnaringsliv.se

Expectum

Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Västerås Stad

021 - 39 90 00

Västerås Marknad & Näringsliv AB

(Västerås Stads näringslivskontor)

021 - 39 40 00