Västerås Handel © 2015 • Privacy Policy • Terms of Use

• Varningslistan »

Svensk Handels har sammanställt en lista med företag som ofta förekommer i klagomålssammanhang.

Här finns tips och råd kring säkerhetsfrågor och en mall för anmälan av brott.

Västerås är en stark regional handelsstad och lockar många kunder från omlandet. 2018 hade Västerås en omsättning på totalt närmare 12,8 miljarder, vilket var i en ökning med 1,9 % mot 2017. Det totala indexet är 127. Sällanköpshandeln omsatte 7.042 miljoner vilket gav  ökning på 0,6 % och ett index på 150. Dagligvarusidan omsatte 5.714 miljoner vilket gav en ökning med 3,4 % och ett index på 108.

Per den 31 november 2019 hade Västerås befolkning ökat till 153.935 vilket var en ökning med 1,4 % från föregående år och närmare 17.000 personer under de senaste 10 åren.  

Index för sällansköpsvaror ligger på 150, dvs drygt 1/3 är försäljning sker till kunder som inte bor i Västerås. Med sina närmare 154.000 invånare är Västerås landets 7:e största stad men som handelsstad ligger Västerås på 5:e plats.

Kontakter

Västerås Handel   

Göran Sundström

070-633 9776

info@vasterashandel.se

Svensk Handel

010 - 471 85 00

info@svenskhandel.se

Svensk Handel Juridik

010 - 471 87 10

info@svenskhandeljuridik.se

SH Pension

010- 471 87 70

Regeringsgatan 60

103 29 Stockholm

Svenskt Närningliv

Kristin Lahed

08-553 430 71

kristin.lahed@

svensktnaringsliv.se

Expectum

Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Västerås Stad

021 - 39 90 00

Västerås Marknad & Näringsliv AB

(Västerås Stads näringslivskontor)

021 - 39 40 00