1906

Föreningen bildades av 10 specerihandlare och fick namnet Västerås Minuthandlareförening. E. A. Thunberg valdes till ordförande.

1916

Föreningen byter namn till Västerås Köpmannaförening och hade ca 80 medlemmar.

1930-talet

Föreningen har drygt 110 medlemmar. Västerås får sin första saluhall och första varuhus i form av först EPA (1935) sedan Konsum (1937). Metrohuset byggs.

1940-talet

Medlemsantalet passerar 200.

1950-talet

Föreningen flyttar in nya lokaler på Engelbrektsgatan 6 tillsammans med Mälardalens köpmannaförbund. I Västerås centrum börjar den stora ombyggnationen, då de flesta av stadens gamla trähus försvinner och gatorna breddas. Nu hade föreningen som mest över 350 medlemmar.

1960-talet

Staden fortsätter att byggas om. Sigma öppnas 16 oktober 1966. 1967 byggs Punkt och Domus (kvarterat Igor). Cityringen skapas för att få ett bilfritt city. Staden har en kraftig befolkningsutveckling till slutet av 1960-talet för att sedan stanna upp under 20 år.

1980-talet

Skrapan och Gallerian byggs och första delen på Hälla byggs. ICA flyttar in 1983.

1990-talet

Befolkningstillväxten tar fart igen. De externa handelsplatserna Hälla och Erikslund (1991) börjar att växa. I centrum samlas handlarna och fastighetsägare för att sträka centrum, vilket resulterar i att Västerås Citysamverkan AB bildas 1997.

2000-talet

2001 byter föreningen namn till Svensk Handel Västerås. Erikslund och Hälla fortsätter att växa. ICA Maxi på Erikslund och deras grannar öppnar 2006.

2010-talet

Kvarteret Igor byggs om (invigning september 2010).

Ikea bygger nytt och flyttar till Erikslund (invigning april 2011). En galleria (Erikslunds Shoppingcenter) i anslutning till IKEA öppnas i september 2011.

2012 byter föreningen namn till Västerås Handel i samband med att föreningen tecknar ett nytt samarbetsavtal med Svensk Handel.

2020 har föreningen drygt 210 medlemmar, både lokala företag och kedjeföretag. Föreningen har både detaljister, grossister, restaurang och caféer som medlemmar.

Kontakter

Västerås Handel   

Göran Sundström

070-633 9776

info@vasterashandel.se

Svensk Handel

010 - 471 85 00

info@svenskhandel.se

Svensk Handel Juridik

010 - 471 87 10

info@svenskhandeljuridik.se

SH Pension

010- 471 87 70

Regeringsgatan 60

103 29 Stockholm

Svenskt Närningliv

Kristin Lahed

08-553 430 71

kristin.lahed@

svensktnaringsliv.se

Expectum

Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

Västerås Stad

021 - 39 90 00

Västerås Marknad & Näringsliv AB

(Västerås Stads näringslivskontor)

021 - 39 40 00